Kulturna dobra općine Lovinac

Most na rijeci Suvaji i cisterna s oknom Most preko rijeke Suvaje povezuje naselje Smokrić s Lovincem. Građen je od kamena s kamenom ogradom, na jednom kamenom stupu sa dva segmentna lučna nadvoja. Izgrađen je u prvoj polovici 18. stoljeća i integralni je dio povijesne Majstorske ceste koja je povezivala Ličku pukovniju sa Zadrom. U …

Kulturna dobra općine Lovinac Read More »