Kulturna dobra općine Lovas

Crkva sv. Mihaela Arkanđela Stara crkva, podignuta 1769. u kasnobaroknom stilu na uzvišici naselja, porušena je u Domovinskom ratu i na istom mjestu je sagrađena nova. Longitudinalna je jednobrodna građevina sa segmentnom apsidom uz koju se nadovezuje kvadratna sakristija.Glavno pročelje, naglašeno središnjim rizalitom koji slijedi liniju zvonika, ukrašeno je lezenama s polupilastrima. Portal je istaknut …

Kulturna dobra općine Lovas Read More »