Kulturna dobra općine Saborsko

Crkva sv. Marije od Rozarija Grobna kapela sv. Marije od Rozalija jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta sa svetištem pravokutnog tlocrta s odrezanim uglovima, sakristijom sjeverno uz svetište te zvonikom na preslicu. Crkva je sagrađena od kamena. Lađa je sagrađena u 16. st., svetište dograđeno 1726.g. Oko 1900. je pregrađena, a 1991. stradala je u ratnim …

Kulturna dobra općine Saborsko Read More »