Kulturno-povijesna cjelina Neviđane

Znamenitosti Pašmana – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Pašmana. Kulturno-povijesnu baštinu na području Pašmana sačinjavaju 23 kulturna dobra. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna …

Znamenitosti Pašmana – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »