Znamenitosti Crikvenice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Crikvenice. Kulturno-povijesnu baštinu na području Crikvenice sačinjava 19 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, …

Znamenitosti Crikvenice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »