Kulturna dobra općine Grožnjan – Grisignana

Na području općine Grožnjan – Grisignana nalazi se 21 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.