Kulturna dobra općine Farkaševac

Crkva sv. Arhangela Mihajla i Gavrila Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem odijeljenim ikonostasom i zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja. Prostor broda nadsvođen je češkim kapama, a svetište bačvastim svodom sa susvodnicama i polukupolom nad apsidom. Zanimljiv je oslik interijera koji prikazuje parove pilastara korintskih …

Kulturna dobra općine Farkaševac Read More »