kulturna dobra Osijek

Arheološko nalazište “Filipovica-Hermanov vinograd” – Osijek

Arheološko nalazište Hermanov vinograd nalazi se na Filipovici, jugozapadnom dijelu Osijeka. Smješten je na gotovo pravilnom kružnom humku, gradini tell tipa, u nekada močvarnom okolišu, a danas okružen obiteljskim kućama, poljima i vrtovima. Prvo istraživanje provedeno je još 1897. godine pod vodstvom Vjekoslava Celestina, tadašnjeg kustosa Muzeja. [adrotate group=”1″] Lokacija: Osijek Klasifikacija: arheološka baština Vrijeme …

Arheološko nalazište “Filipovica-Hermanov vinograd” – Osijek Read More »

Zgrada Muačević – Osijek

Naručitelj i investitor jednokatne poslovno-stambene zgrade Muačević bio je Joseph Fözmayer mlađi, a godina izgradnje 1862. upisana je na samom pročelju. Kompoziciju zgrade čine dva volumena, reprezentativni orijentiran prema ulici, a pomoćni prema dvorištu. Kvalitetna i cjelovito sačuvana zgrada iz razdoblja romantizma s bogatim dekorativnim plaštom glavnog pročelja zgrade dolazi do punog izražaja u neogotičkim, …

Zgrada Muačević – Osijek Read More »

Vila ravnatelja “Union” paromlina – Osijek

Izgradnja Vile ravnatelja »Union« paromlina datira prije 1906. godine kada je dokumentirana na umjetničkoj slici autora Koszkolja. Vila je adaptirana u kirurški sanatorij 1928. godine, a kasnije je dograđena, prema nacrtima uvaženog osječkog graditelja Franje Dlouchya, također kao sanatoriji Dr. J. Batorya i dr. K. Weissmana. Jednokatna urbana vila složenog, nepravilnog tlocrta kao slobodnostojeća zgrada …

Vila ravnatelja “Union” paromlina – Osijek Read More »

Niz radničkih kuća tvornice Povischil, Jadranska ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 – Osijek

Tvornica Povischil je krajem 19. stoljeća registrirana kao tvornica industrije drva s parnom pilanom, tvornica parketa, oruđa, stolarskog i tapetarskog, tokarskog te bravarskog alata, tvornica pokućstva i dr. Josip Povischil je stvorio uglednu veleindustriju koja je imala svoje zastupnike po cijelom svijetu. Od cijelog kompleksa tvornice Povischil od tvorničkih zgrada danas je ostala sačuvana samo …

Niz radničkih kuća tvornice Povischil, Jadranska ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 – Osijek Read More »

Dio zbirke (11 knjiga) iz Franjevačkog samostana sv. Križa – Osijek

Knjižnica Franjevačkog samostana potječe iz godina dolaska Franjevaca u Osijek i izgradnje samostana na prijelazu 17. u 18.st. U svom bogatom fundusu koji broji oko 20000 knjiga treba posebno istaknuti fond knjiga vezan za domaće autore i djela te franjevačku tiskaru koja je prva u Slavoniji djelovala do 1774.g. što je ostavilo traga u bogatstvu …

Dio zbirke (11 knjiga) iz Franjevačkog samostana sv. Križa – Osijek Read More »

Kuća Berger, Ulica Hrvatske Republike 9 – Osijek

Jednokatna stambena najamna ugrađena kuća građena je krajem 19.st. u historicističkom stilu. Tlocrt kuće je u obliku slova „L“. Kolni ulaz smješten je u lijevom dijelu. Pročelje je ukrašeno geometrijskim elementima, rustika, a nad prozorima I. kata nalaze se trokutasti zabati. Ispod cijele kuće nalazi se podrum. Rizaliti s lijeve i desne strane završavaju atikom. …

Kuća Berger, Ulica Hrvatske Republike 9 – Osijek Read More »

Židovsko groblje, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića 23 – Osijek

Židovsko groblje u Osijeku smješteno je uz jugozapadni izlaz iz grada prema Čepinu, s lijeve strane. Osnovano je1850. godine i još je danas u funkciji. Grobna arhitektura-spomenici umrlih na Židovskom groblju obilježeni su imenima umrlih i tekstovima posvete pisanim na hebrejskom i hrvatskom jeziku, a oblikovanjem i primjenom izrazito židovskih ornamentalnih motiva vežu se na …

Židovsko groblje, Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića 23 – Osijek Read More »

Konjička vojarna, Kamila Firingera 3 – Osijek

Konjička vojarna izgrađena je u prvim desetljećima 18. stoljeća kao jednokatna građevina za smještaj konjice u prizemlju i potrebe vojske na katu. Sredinom 18. stoljeća uz južna pročelja prigrađeni su joj trijemovi. Slobodno stojeća londitudinalna katnica građena u duhu jednostavnog utilitarnog baroknog stila smještena je u niz vojarni koje su raspoređene uz južnu ovojnicu nekadašnjih …

Konjička vojarna, Kamila Firingera 3 – Osijek Read More »

Tvornička zgrada tvornice Povischil – Osijek

Prva osječka tvornica za preradu drva Rudolfa Keisera, osnovana je 1865. godine. Tvornica Keiser izgrađena je na Čepinskoj cesti, (poslije na istoj lokaciji nastaje Obnova), te tvornica Povischil na lokaciji uz Vinkovačku cestu, kasnije tvornica Mobilia »Ivo Marinković« registrirana kao tvornica industrije drva s parnom pilanom, tvornica parketa, oruđa, stolarskog i tapetarskog, tokarskog te bravarskog …

Tvornička zgrada tvornice Povischil – Osijek Read More »