kulturna dobra Osijek

Dio zbirke (11 knjiga) iz Franjevačkog samostana sv. Križa – Osijek

Knjižnica Franjevačkog samostana potječe iz godina dolaska Franjevaca u Osijek i izgradnje samostana na prijelazu 17. u 18.st. U svom bogatom fundusu koji broji oko 20000 knjiga treba posebno istaknuti fond knjiga vezan za domaće autore i djela te franjevačku tiskaru koja je prva u Slavoniji djelovala do 1774.g. što je ostavilo traga u bogatstvu …

Dio zbirke (11 knjiga) iz Franjevačkog samostana sv. Križa – Osijek Read More »

Kompleks željeznice – Osijek

Državna (kraljevska) ugarska željeznica započinje povezivanje Osijeka i Slavonije s Mađarskom već oko 1860.-ih godina. Za projekte i izgradnju osječke željeznice bio je zaslužan inženjerski odjel državne željeznice iz Budimpešte. Gradnja željeznice intenzivirala je trgovinu robe s područja Osijeka i Slavonije. Do danas sačuvane vrijedne zgrade koje imaju vrijednost zaštite kulturnog dobra unutar Kompleksa željeznice …

Kompleks željeznice – Osijek Read More »

Kapela sv. Ane na groblju sv. Ane – Osijek

Kapela sv. Ane jednobrodna je građevina s poligonalnim svetištem, izgrađena od opeke, 1790.g. Smještena je na istoimenom groblju sv. Ane. Krovište joj je drveno pokriveno biber crijepom, iznad broda je dvostrešno, a nad svetištem piramidalno. Pod je pokriven pločama od umjetnog kamena. Na istočnoj strani se nalazi zvonik koji je pokriven kasnobaroknom lukovicom. Iznad prizemlja …

Kapela sv. Ane na groblju sv. Ane – Osijek Read More »

Pozitiv orgulja u župnoj crkvi Preslavna Imena Marijina – Osijek

Pozitiv u donjogradskoj župnoj crkvi sagradio je izvjesni Joseph Aurum (?) u Grazu, 1674.g. Izvorno je pripadao obitelji Hilleprand – Prandau te je nekada stajao u valpovačkoj dvorskoj kapeli. U drugoj polovici 19. st. Pozitiv je poklonjen župi Preslavna imena Marijina u osječkom Donjem gradu. Dimenzije pozitiva su 1,30 m širine, visine 1,80 m, dubine …

Pozitiv orgulja u župnoj crkvi Preslavna Imena Marijina – Osijek Read More »

Zgrada u Ul. kralja Zvonimira 1b – Osijek

Zgrada je izgrađena 1949. godine za potrebe Jugoslavenske Narodne Armije, kada je bila poznata pod nazivom Dom JNA. Monumentalna zgrada dominira kao slobodnostojeća zgrada interpolirana u ambijent južno od Tvrđe na mjestu nekadašnjih obrambenih fortifikacija. Svojom kompozicijom i prostorno urbanističkom dispozicijom zgrada uspostavlja harmoničan odnos s prirodnim okolišem koji postaje njezin važan integralni dio. Zgradu …

Zgrada u Ul. kralja Zvonimira 1b – Osijek Read More »

Židovsko groblje, Ulica Rastanka – Osijek

Židovsko groblje u Osijeku, na području današnje gradske četvrti Jug II, osnovano 1888. g. i danas u funkciji, nalazi se uz jugoistočni izlaz iz grada. Osnovu tlocrta čini pravokutnik izduženog oblika. Groblje je ograđeno žičanom ogradom. Glavni ulaz, smješten na sjevernom dijelu parcele, čini prilaz glavnoj uzdužnoj komunikacijskoj liniji – zemljanom, travnatom prilazu, oivičenom drvoredom …

Židovsko groblje, Ulica Rastanka – Osijek Read More »

Zgrada stare tvornice sa zgradom vodotornja i zgrada skladišta kemikalija u kompleksu Osječke tvornice koža – Osijek

Malo obrtno (rukotvorno, manufakturno) poduzeće u Donjem gradu za preradu kože u Osijeku osnovao je 1824.godine Martin Gillming. Godine 1870. Gillming je prodao rukotvorno kožarsko poduzeće Josipu Bartoloviću. Krajem 19. stoljeća Bartolovićeva tvornica postaje dioničko društvo pod nazivom „Osječka tvornica kože tzv. „Kožara“. Kompleks „Kožare“ izgrađen je u Donjem gradu, u neposrednoj blizini rijeke Drave, …

Zgrada stare tvornice sa zgradom vodotornja i zgrada skladišta kemikalija u kompleksu Osječke tvornice koža – Osijek Read More »

Kuća Wlaszak – Osijek

Kuća Wlaszak, izgrađena od strane graditelja Ante Slaviček-a prema njegovoj projektnoj dokumentaciji 1906. g. za potrebe stanovanja i poslove trgovačke namjene naručioca Franje Wlaszak-a, smještena je unutar užeg centra stare jezgre Donjeg grada Osijeka. Tlocrtom čini uglovnicu, obostrano ugrađenu, glavnim ulazom orijentiranim prema gradskom Trgu Bana J. Jelačića, južnim pročeljem čini sastavni dio niza kuća …

Kuća Wlaszak – Osijek Read More »

Donja oružarnica – Osijek

Donja oružarnica je jednokatna četverokrilna građevina s unutrašnjim dvorištem. Smještena je u istočnom dijelu osječke Tvrđe gdje zauzima jedan cijeli tvrđavski blok. Građena je i adaptirana u četiri graditeljske faze kroz cijelo 18. stoljeće, a odlikuju je stilske karakteristike skromnog i utilitarnog vojnog baroknog graditeljstva. Neizostavni je dio baroknog arhitektonskog ansambla osječke Tvrđe te zbog …

Donja oružarnica – Osijek Read More »