Kulturna dobra općine Pirovac

Crkva Gospe Karmelske Crkva Gospe Karmelske je jednobrodna s dubokom polukružnom apsidom. Pravilno je orijentirana. Građena je od kamena i ožbukana. Krovište je na dvije vode pokriveno kupom kanalicom. Na glavnom pročelju je pravokutni profilirani portal koji završava profiliranim arhitravom iznad kojeg su barokne volute. Na arhitravu je gotička skulptura anđela Navještenja rad majstora Bonina …

Kulturna dobra općine Pirovac Read More »