Kulturna dobra općine Koška

Orgulje u crkvi sv. Petra i Pavla Orgulje Jozefa Angstera iz Pečuha građene su 1902. g.. Orgulje su bez pedala s 1 manualom i 4 registra. Opseg je manuala C-f3. Orgulje su u upotrebi i primjerene prostoru crkve. Kućište ugrađeno u ogradu kora počiva na plitkoj bazi raščlanjenoj s tri uklade. Dva vitka tornja u …

Kulturna dobra općine Koška Read More »