Kulturna dobra općine Đulovac

Stari grad Dobra kuća Sjeveroistočno od Daruvara nalaze se ostaci srednjevjekovnog utvrđenog grada Dobra kuća. Unutar zidova tlocrtno nepravilnog oblika nalazi se glavna kula. Ona je pravilnog, četvrtastog oblika, sa zidovima debljine do 1.5 metara. Sagrađena je na živoj stijeni. Ulaz u kulu se nalazio na prvome katu. Još su vidljivi tragovi prostorija koje su …

Kulturna dobra općine Đulovac Read More »