Kulturna dobra općine Koprivnički Bregi

Crkva sv. Velikomučenika Georgija Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom pročelju. Smještena je na blagoj uzvisini na groblju uz rub naselja. Natkrivena je dvostrešnim krovištem s crijepom, dok je zvonik nadvišen piramidalnom limenom kapom. Prostor broda svođen je češkim svodovima. Uz vrijedan ikonostas nastao na prijelazu …

Kulturna dobra općine Koprivnički Bregi Read More »