Kompleks Režije duhana

Kulturna dobra grada Sinj

Na području grada Sinj nalazi se 32 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, …

Kulturna dobra grada Sinj Read More »

Kulturna dobra grada Imotski

Na području grada Imotski nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.