Kulturna dobra općine Punat

Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina i pratećim zgradama smješten je na Košljunu, otočiću položenom nasuprot naselja Punat na otoku Krku. Sastoji se iz redovničke crkve, samostanske zgrade i klaustra, srednjovjekovne fortifikacije i kapele sv. Bernardina, muzeja i drugih pratećih zgrada, samostanskog groblja i pripadajućeg okoliša na …

Kulturna dobra općine Punat Read More »