Kompleks crkve Blažene Djevice Marije “Majke Božje Svetogorske” s pripadajućim građevinama, ruševnim građevinama, sajmištem, te pašnjakom i šumom

Kulturna dobra grada Čabar

Na području grada Čabar nalazi se 26 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i …

Kulturna dobra grada Čabar Read More »