Kulturna dobra općine Cestica

Crkva Blažene Djevice Marije (Miklova kapela) Crkva Blažene Djevice Marije nalazi se u naselju Križanče, općina Cestica, na vrhu brežuljka, izvan glavnih puteva. Sagrađena je 1872. donacijom Tomaža i Ane Mikl, koji su u blizini imali posjede. Godina gradnje uklesana je na zaglavnom kamenu portala. Jednobrodna je pravilno orijentirana građevina, pravokutnoga tlocrta, s malim zvonikom …

Kulturna dobra općine Cestica Read More »