Kip “Bogorodice s Djetetom”

Kulturna dobra općine Vrbnik

Na području općine Vrbnik nalazi se 17 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a …

Kulturna dobra općine Vrbnik Read More »

Kulturna dobra općine Bedenica

Tradicijska kuća s okućnicom, Bedenica 64 Tradicijsku okućnicu čine drvena stambena kuća, dvije velike i jedna manja drvena gospodarska građevina. Kuća s podrumom zidanim kamenom i opekom s kraja 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta građena hrastovim planjkama međusobno spojenim na preklop -“hrvaški vugel“. Organizacija prostora unutrašnjosti je tipična, trodijelna. Sačuvana je izvorna stolarija kuće …

Kulturna dobra općine Bedenica Read More »