Kaštel

Krk - kula

Vodič kroz kulturnu baštinu i kulturno-povijesne znamenitosti Krka

Kulturnu baštinu Krka odnosno kulturno-povijesne znamenitosti grada Krka sačinjava 44 kulturna dobra. 19 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 7 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji …

Vodič kroz kulturnu baštinu i kulturno-povijesne znamenitosti Krka Read More »

Znamenitosti Komiže – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Komiže na otoku Visu. Kulturno-povijesnu baštinu na području Komiže sačinjava 26 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada …

Znamenitosti Komiže – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra grada Pazin

Na području grada Pazin nalazi se 24 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 …

Kulturna dobra grada Pazin Read More »

Kulturna dobra grada Buzet

Na području grada Buzet nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Kršan

Na području općine Kršan nalazi se 20 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a …

Kulturna dobra općine Kršan Read More »

Kulturna dobra općine Lupoglav

Kaštel Gradnja Kaštela u Lupoglavu započela je polovinom XVII. st. Palača je smještena u dvorištu utvrđenom zidinama s četiri niske, uglovne kule. Dvorišni portal s grbom na zaglavnom kamenu porušen je polovicom pedesetih godina XX. stoljeća. Pročelje rezidencije raščlanjeno je nizanjem jednostavnih, pravokutnih prozorskih otvora, a raskošnije je obrađen jedino glavni portal klesan u manirističkoj …

Kulturna dobra općine Lupoglav Read More »

Kulturna dobra općine Buje – Buie

Kulturno – povijesna cjelina grada Buja Povijesna jezgra grada Buja smještena na brežuljku u SZ Istri ima sačuvanu srednjovjekovnu urbanu strukturu sa središnjim trgom i uskim ulicama, u koju su interpolirane renesansne i barokne palače. Župnu crkvu sv. Servula bogatog inventara, jednobrodnu s bočnim kapelama i trodijelnim svetištem, sagradio je Giovanni Dongetti iz Pirana 1754., …

Kulturna dobra općine Buje – Buie Read More »

Kulturna dobra općine Cerovlje

Crkva sv. Elizeja Jednobrodna romanička crkva iz 13.st., građena pravilnim kamenim klesancima, slaganim u pravilne nizove različitih širina i boje kamena. U kasnijem razdoblju na pročelju je nadograđena preslica. Krov na dvije vode prekriven je kamenim škriljama. Unutrašnjost je oslikana freskama iz 13. stoljeća nepoznatog majstora, s vidljivim utjecajem bizantske ikonografije. Na zidovima su sačuvani …

Kulturna dobra općine Cerovlje Read More »