Kapela sv. Trojstva

Kulturna dobra općine Žminj

Na području općine Žminj nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 …

Kulturna dobra općine Žminj Read More »

Kulturna dobra općine Lovran

Kapela sv. Trojstva u Lovranu Crkvica sv. Trojstva izgrađena je izvan srednjoevjekovnih gradskih zidina, na prostoru kojeg se na starim prikazima Lovrana vide tri crkvice. Romaničkog je tipa, jednobrodna, s polukružnom apsidom, zvonikom na preslicu i naknadno prigrađenom lopicom. Krovište je otvoreno, a u apsidu se pristupa kroz široki ušiljeni gotički trijumfalni luk. Na unutarnjim …

Kulturna dobra općine Lovran Read More »

Kulturna dobra općine Draganić

Oltar sv. Trojstva i drveni friz Inventar čine retabl oltara sv. Trojstva i drveni friz uz stijene kapele. Retabl je drveni tektonski, polikromiran i pozlaćen, izrađen 1692.g. pripada tipu oltara kasnorenesansne koncepcije. Na stijenama lađe i svetišta kapele nalazi se friz drvenih oplata s likovima svetaca u prirodnoj veličini. Anonimni slikar pod utjecajem pavlinske škole …

Kulturna dobra općine Draganić Read More »