Kapela sv. Tri kralja

Crkva svetog Nikole u Krapini

Kulturno-povijesne znamenitosti Krapine

  Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Krapine. Kulturno-povijesnu baštinu na području Krapine sačinjava 36 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska …

Kulturno-povijesne znamenitosti Krapine Read More »

Kulturna dobra općine Gorjani

Inventar crkve sv. Jakova Crkveni inventar čine umjetnički predmeti rađeni u duhu klasicizma, Glavni oltar Sv.Jakova, zidan, ukrašen oltarnom palom ugrađenom u retabl sa prikazom centralnog lika Sv.Jakova koji stoji na oblacima, kolorit slike zagasiti, Bočni oltar s oltarnom palom Madona s malim Isusom, zidan, mramoriziran, scena unutar oltarne pale rađena realističkom manirom, zagasitim koloritom, …

Kulturna dobra općine Gorjani Read More »