Kapela sv. Marije Magdalene

Kulturna dobra grada Gospić

Na području grada Gospić nalazi se 39 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji ostalo, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Gospić Read More »

Kulturna dobra općine Desinić

Na području općine Desinić nalazi se 11 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a …

Kulturna dobra općine Desinić Read More »

Kulturna dobra općine Mihovljan

Kapela sv. Marije Magdalene Kapela sv. Marije Magdalene smještena je na osamljenom mjestu u naselju Kuzminec, uz cestu Radoboj – Mihovljan. Podignuta je na pavlinskom posjedu. Prvi put se spominje 1456. g., a po opisima iz vizitacija može se zaključiti da je kapela 1676. g. bila obnovljena. Pravilno je orijentirana. Građena ja od kamena lomljenca …

Kulturna dobra općine Mihovljan Read More »

Kulturna dobra općine Pušća

Kulturno – povijesna cjelina naselja Donja Pušća Župna crkva, župni dvor, mjesno groblje i kapela čine povezanu kulturno povijesnu cjelina smještenu na padini brijega u središtu naselja. Župna crkva je jednobrodna građevina s nižim i užim svetištem zaključenim trostranom apsidom. Sjeverno je sakristija s oratorijem, a južno grobnica obitelji Rauch. Na glavnom pročelju dominira visoki …

Kulturna dobra općine Pušća Read More »