Kapela sv. Fabijana i Sebastijana

Kulturna dobra općine Brinje

Na području općine Brinje nalazi se 18 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, a 1 …

Kulturna dobra općine Brinje Read More »

Kulturna dobra općine Lekenik

Na području općine Lekenik nalazi se 17 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Znamenitosti Popovače – kulturna baština grada Popovače

Na području grada Popovače nalazi se 16 znamenitosti – kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Gornja Stubica

Na području općine Gornja Stubica nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Draganić

Oltar sv. Trojstva i drveni friz Inventar čine retabl oltara sv. Trojstva i drveni friz uz stijene kapele. Retabl je drveni tektonski, polikromiran i pozlaćen, izrađen 1692.g. pripada tipu oltara kasnorenesansne koncepcije. Na stijenama lađe i svetišta kapele nalazi se friz drvenih oplata s likovima svetaca u prirodnoj veličini. Anonimni slikar pod utjecajem pavlinske škole …

Kulturna dobra općine Draganić Read More »