Kalvinistička crkva

Kulturna dobra grada Daruvar

Na području grada Daruvar nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro …

Kulturna dobra grada Daruvar Read More »

Kulturna dobra općine Velika Pisanica

Kalvinistička crkva Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnim svetištem i zvonikom postavljenim istočno uz glavno pročelje. Natkriva je dvostrešan krov s crijepom, dok je nad zvonikom limena piramidalna kapa. Unutrašnjost je tipična za kalvinske crkve, skromno oblikovana i odlikuje se jednostavnošću. Prostor je natkriven drvenim ožbukanim, u plavo obojenim stropom skošenim u rubnim dijelovima. Kalvinska …

Kulturna dobra općine Velika Pisanica Read More »