Inventar crkve sv. Petra

Kulturna dobra grada Stari Grad

Na području grada Stari Grad nalazi se 40 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 …

Kulturna dobra grada Stari Grad Read More »

Kulturna dobra općine Cernik

Inventar crkve sv. Petra Inventar franjevačke župne crkve sv. Petra i Pavla u Cerniku potječe iz 18. st.. Oblikovan je u kasnobaroknom stilu i izrazite je umjetničke vrijednosti. U svetištu crkve smješten je glavni oltar, višedjelni s oltarnom palom na kojoj je naslikana kompozicija Krista s apostolima. Na južnom zidu broda crkve nalaze se pobočni …

Kulturna dobra općine Cernik Read More »