Inventar crkve sv. Marije

Hrvatski narodni dom Križevci

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca

Na području grada Križevci nalazi se 37 kulturnih dobara. 17 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca Read More »

Kulturna dobra općine Omišalj

Na području općine Omišalj nalazi se 15 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Kulturna dobra grada Novi Marof

Na području grada Novi Marof nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska …

Kulturna dobra grada Novi Marof Read More »

Kulturna dobra općine Nova Kapela

Arheološko nalazište Ravnjaš Nalazi se oko 2,5 km sjeverozapadno od Nove Kapele. Prikupljenim površinskim nalazima te arheološkim istraživanjima koja se obavljaju od 2006. godine utvrđeno je da je riječ o većem nalazištu iz razdoblja sopotske kulture s očuvanim kulturnim slojem ispod humusa te jamsko – zemuničnim i nadzemnim objektima ukopanima u zdravicu. Pronađene su, također …

Kulturna dobra općine Nova Kapela Read More »