Inventar crkve sv. Jurja

Kulturna dobra grada Sveti Ivan Zeline

Na području grada Sveti Ivan Zeline nalazi se 32 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 11 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Primošten

Na području općine Primošten nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik.

Kulturna dobra općine Mošćenička Draga

Na području općine Mošćenička Draga nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.