Kulturna dobra općine Čaglin

Arheološko nalazište “Palačica” Prvi nalazi na lokalitetu „Palačica“ zabilježeni su 80.-tih godina 20. st., a potječu iz mlađeg željeznog doba, antike i srednjeg vijeka. Probna arheološka sondiranja 1999. god. otkrila su dio antičkog metalurškog pogona za lijevanje željeza, što je prvi takav nalaz u Požeškoj kotlini. Dosadašnje spoznaje upućuju na kontinuirano naseljavanje ovog položaja od …

Kulturna dobra općine Čaglin Read More »