Znamenitosti Opatije – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Opatije. Kulturno-povijesnu baštinu na području Opatije sačinjavaju 22 kulturna dobra. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 …

Znamenitosti Opatije – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »