Kulturna dobra općine Brdovec

Na području općine Brdovec nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji …

Kulturna dobra općine Brdovec Read More »