Kulturna dobra općine Sibinj

Inventar crkve sv. Filipa i Jakova Inventar župne crkve iz 19. st. čine: glavni oltar, slika sv. Josipa, oltarna pala sv. Filipa i Jakova, orgulje, tabernakl i dvije plastike svetaca. Glavni oltar u apsidi je u drvu sa karakterističnim pozlaćenim ukrasima, klasicističkim aplikacijama i oltarnom palom usred retabla sa predstavom Uznesenja BDM. U lađi uz …

Kulturna dobra općine Sibinj Read More »