Gradska loža

Kulturna dobra grada Labin

Na području grada Labin nalazi se 26 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada …

Kulturna dobra grada Labin Read More »

Kulturna dobra općine Svetvinčenat

Crkva sv. Kvirina i ostaci trobrodne predromaničke bazilike Crkva sv. Kvirina kraj Juršića jednobrodna je građevina ravnog začelja s lopicom iz 1629. Kapela je podignuta nad glavnim brodom predromaničke trobrodne bazilike iz kraja 8. ili početka 9.st. Od predromaničke crkve vidljivi su ostaci svetišta zaključenog s tri istaknute apside, od kojih je središnja veća i …

Kulturna dobra općine Svetvinčenat Read More »