Gradina

Kulturna dobra grada Benkovac

Na području grada Benkovac nalazi se 32 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a …

Kulturna dobra grada Benkovac Read More »

Kulturna dobra općine Sveti Filip I Jakov

Na području općine Sveti Filip I Jakov nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Proložac

Na području općine Proložac nalazi se 13 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Gradina

Arheološka zona Duljine-Gradina Arheološka zona Duljine-Gradina nalazi se na poljoprivrednom području između Gradine i Bačevca, sjeverno od ceste koja spaja spomenuta naselja. Iz okolnog, pretežno nizinskog terena izdiže se niz manjih i većih, umjetno nastalih uzvišenja. Na njima su prilikom arheološkog rekognosciranja prikupljeni pokretni arheološki nalazi koji svjedoče o naseljavanju ovog položaja tijekom prapovijesti, te …

Kulturna dobra općine Gradina Read More »

Kulturna dobra općine Promina

Utvrda Nečven Srednjovjekovna utvrda Nečven se nalazi na lijevoj strani rijeke Krke oko 5 km zapadno od Oklaja, u istoimenom selu koje je po njoj i dobilo ime. Tvrđava je sagrađena na litici, a u njenom podgrađu su pronađeni temelji sakralnog objekta. Građena je od nepravilnog klesanog kamenja. Gradski obrambeni zidovi spuštaju se prema jugozapadnoj …

Kulturna dobra općine Promina Read More »