Gornja Voća

Kulturna dobra općine Donja Voća

Crkva sv. Martina i kurija župnog dvora Župna crkva sv. Martina biskupa nalazi se u središtu naselja Donja Voća, na povišenom terenu. Ona je pravilno orijentirana građevina križnog tlocrta, a nastaje kao zrelobarokno djelo sredine 18.st. Okružena je cinktorom koji ima dvije kružne ugaone kapele i barokni ulaz oblikovan po «sistemu tri vrata», koji datira …

Kulturna dobra općine Donja Voća Read More »