Gornja Meminska

Kulturna dobra općine Majur

Arheološko nalazište Unka u Kostrićima Arheološko nalazište Unka u Kostrićima nalazi se na južno od naselja Kostrići u blizini izvora Raminac. Na položaju je vidljiv veći zemljani humak koji na sjevernoj strani ima usjek (ulaz). Nalazište je smješteno na trasi starih puteva koji se mogu vezati uz obližnje utvrde Vračaj kraj sela Mračaj te utvrde …

Kulturna dobra općine Majur Read More »