Galerija Antuna Augustinčića – muzejska građa

Kulturna dobra grada Klanjec

Na području grada Klanjec nalazi se 14 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, a 1 …

Kulturna dobra grada Klanjec Read More »