Etnološka zona

Kulturna dobra općine Dobrinj

Na području općine Dobrinj nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.