Etnografska zbirka

Kulturna dobra grada Krk

Na području grada Krk nalazi se 44 kulturnih dobara. 19 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 7 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 1 …

Kulturna dobra grada Krk Read More »

Kulturna dobra grada Pag

Na području grada Pag nalazi se 28 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji znanje i vještine, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, …

Kulturna dobra grada Pag Read More »

Kulturna dobra općine Malinska-Dubašnica

Na području općine Malinska-Dubašnica nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Mihovljan

Kapela sv. Marije Magdalene Kapela sv. Marije Magdalene smještena je na osamljenom mjestu u naselju Kuzminec, uz cestu Radoboj – Mihovljan. Podignuta je na pavlinskom posjedu. Prvi put se spominje 1456. g., a po opisima iz vizitacija može se zaključiti da je kapela 1676. g. bila obnovljena. Pravilno je orijentirana. Građena ja od kamena lomljenca …

Kulturna dobra općine Mihovljan Read More »