Etnografska zbirka Večenaj

Kulturna dobra općine Gola

Tradicijska okućnica, Petra Preradovića 25 Tradicijska okućnica u Goli formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama, a to su: kuća, dva koša za kukuruz – „Komora“, pomoćna zgrada, bunar, štala i štagalj. Zgrade su dio narodnoga graditeljstva karakteristične za okućnicu, „dvor“, koja je do danas sačuvala prostorne i arhitektonske vrijednosti još iz doba formiranja, odnosno …

Kulturna dobra općine Gola Read More »