Kulturna dobra općine Ernestinovo

Zgrada bivšeg vlastelinstva Reiner Dvorac sjedišta bivšeg vlastelinstva Reiner u Ernestinovu tlocrtno je u obliku slova «U». Kompleks objekata s glavnom zgradom nastao je krajem 18., a dvorac je dograđivan i adaptiran sve do 20. stoljeća. Zgrada je bez obzira na brojne adaptacije sačuvala stilske odlike kasnobarokne profane arhitekture s kraja 18. stoljeća i početka …

Kulturna dobra općine Ernestinovo Read More »