Dvorac Stubički Golubovec

Kulturna dobra grada Donja Stubica

Crkva Presvetog Trojstva Trobrodna crkva smještena u centru naselja, pravilno orijentirana, glavnim pročeljem okrenuta prema parku. Sjeverno od svetišta nalazi se sakristija, a na zapadnom dijelu cijelom širinom proteže se pjevalište. Poligonalno svetište iz 15. st. najstariji je dio crkve, a na trijumfalnom luku otkrivene su i gotičke freske. U središnjoj osi klasicističkog pročelja nalazi …

Kulturna dobra grada Donja Stubica Read More »