Kulturna dobra općine Dugopolje

Arheološko nalazište Podi – tri prapovijesna tumula u Dugopolju Arheološkim rekognosciranjem gospodarsko – poslovne zone Podi u Dugopolju ubicirane su tri manje zemljano – kamene gomile, visine oko 1 metra i promjera od 2 do 4 metra. Najvjerojatnije je riječ o kasnoeneolitskim, odosno ranobrončanodobnim grobnim tumulima. koji su sporadično evidentirani i na širem području krševite …

Kulturna dobra općine Dugopolje Read More »