Kulturna dobra grada Dugo Selo

Crkva sv. Martina Ruševna crkva podignuta je na vrhu Martin-brega u naselju, okružena vinogradima. Sagrađena je na nekadašnjem templarskom posjedu na prijelazu 15. u 16. st. u kasnogotičko/renesansnim oblicima, kasnije preoblikovana. Jednobrodna je građevina, većih dimenzija, pravokutnog broda s užim svetištem i trostranom apsidom. Ispred glavnog pročelja je visoki oktogonalni zvonik na masivnom podnožju pravokutnog …

Kulturna dobra grada Dugo Selo Read More »