Dubrava

Kulturna dobra općine Dubrava

Crkva sv. Martina Crkva je dio nekadašnje gotičke župne crkve spomenute 1315. godine od koje je sačuvano jedino svetište. Crkva je razorena od Turaka, obnovljena sredinom 17. stoljeća, a 1819. godine dijelom porušena, nakon čega je formirana postojeća kapela. Manjih je dimenzija i pravokutnog tlocrta s poligonalnom apsidom. Iako trenutno ima strop, izvorno je bila …

Kulturna dobra općine Dubrava Read More »