Kulturna dobra općine Bebrina

Inventar crkve sv. Marije Magdalene Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene dopremljen je 1825. g. iz požeške crkve sv. Lovre i skladno se uklapa u kasnobaroknu arhitekturu crkve. Čine ga glavni oltar, bočni oltari, propovjedaonica, orgulje, plastika raspeća Krista, slika sv. Antuna Pustinjaka, slika sv. Vida, klupe za vjernike, sakristijski ormar, kalež, svijećnjaci i kandilo. …

Kulturna dobra općine Bebrina Read More »