Donji Borki

Kulturna dobra općine Sirač

Sklop građevina manastira Pakra Istočno od Pakraca u dolini na bregovitom, šumovitom terenu nalazi se pravoslavni manastir s crkvom Vavedenja Bogorodice. Sakralni sklop je smješten uz potok Pakru. Crkva je dijelom ograđena zidom, a dijelom visoko prizemnom zgradom samog manastira. Crkva pokazuje stilske oznake baroka, a manastirski kompleks s okolnim prirodnim ambijentom kanjona rječice Pakre …

Kulturna dobra općine Sirač Read More »