Đelekovec

Kulturna dobra općine Đelekovec

Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije Inventar spomeničkog značaja sastoji se od tri oltara, propovjedaonice, krstionice, orgulja, 2 kamene škropionice, vrata glavnog ulaza, kaleža i zvona. Inventar je nastao većinom krajem 18. i početkom 19. stoljeća predstavlja crkvenu opremu sa stilskim oznakama kasnog baroka i klasicizma. Rjeđe sačuvanim predmetima pripada kalež kasnobaroknog tipa, zvono izrađeno …

Kulturna dobra općine Đelekovec Read More »