Crkva Velikomučenika Georgija

Hrvatski narodni dom Križevci

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca

Na području grada Križevci nalazi se 37 kulturnih dobara. 17 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca Read More »

Kulturna dobra općine Dvor

Na području općine Dvor nalazi se 14 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Kulturna dobra općine Trpinja

Inventar parohijske crkve Vaznesenja Hristovog Ikonostas visokog tipa, podijeljen u pet zona, ima 35 ikona koje datiraju u II pol. 18. st. i kvalitetan su rad barokne umjetnosti. Vjeruje se da ih je slikao ikonopisac Grigorije Jezdimirović. Ikone Bogorodica s malim Hristom i Hrist rađene su tehnikom ulja na drvetu, datiraju u 18. st. Četiri …

Kulturna dobra općine Trpinja Read More »