Crkva Velike Gospe

Kulturna dobra grada Vrgorac

Na području grada Vrgorac nalazi se 33 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji baština vrtne arhitekture.

Kulturna dobra općine Zagvozd

Na području općine Zagvozd nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.