Crkva Vavedenja Bogorodice

Kulturna dobra općine Popovac

Na području općine Popovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Sirač

Sklop građevina manastira Pakra Istočno od Pakraca u dolini na bregovitom, šumovitom terenu nalazi se pravoslavni manastir s crkvom Vavedenja Bogorodice. Sakralni sklop je smješten uz potok Pakru. Crkva je dijelom ograđena zidom, a dijelom visoko prizemnom zgradom samog manastira. Crkva pokazuje stilske oznake baroka, a manastirski kompleks s okolnim prirodnim ambijentom kanjona rječice Pakre …

Kulturna dobra općine Sirač Read More »